Loading...
News & Events2019-03-11T14:07:34+00:00

What’s happening in the world of Crwst!

Crwst Vegan Burger Night

On the 1st of February 2019, we held our first ever vegan event - a burger night to celebrate Veganuary! We've been wanting to host a vegan night since opening, but with Veganuary being such a celebrated month these days, we couldn't think of a better time. Vegan food is becoming more popular by the day, so we took time before deciding what sort of food to base the evening on. We wanted to create a short menu that could be enjoyed by vegan's, while also serving as an introduction for people who don't eat or haven't tried vegan [...]

Uncategorized|

Noson Nadolig Crwst Festive Night

Croeso i Noson Nadolig cyntaf Crwst! Dewch i ymuno â ni ar nos Sul, 23ain o Ragfyr am noson Nadoligaidd! Pa ffordd well o dreulio nos Sul na chael hwyl gyda ffrindiau a theulu yn Crwst. Bydd y 'mulled wine' yn llifo, goleuadau Nadolig yn 'twinclo' a cherddoriaeth yn chwarae ... Bydd hefyd ychydig o stondinau crefft a chynhyrchwyr lleol am siopa Nadolig munud olaf! Noson berffaith i'ch rhoi yn hwyliau'r ŵyl gyda digon o fwyd i'w mwynhau. Drysau'n agor am 4yh, gorffeniad bwyd am 7:30yh a byddwn yn cau am 8yh! Welcome to Crwst's first Christmas Night! Come [...]

Uncategorized|

Gig Einir Dafydd a Ail Symudiad!

Roedd ail gig Crwst yn un arbennig iawn. Gydag Osian o gefndir cerddorol, cawsom noson Nadoligaidd o gerddoriaeth Gymreig a gynhaliwyd gan ei deulu! I gychwyn y noson oedd cyfnither Osian, Einir Dafydd, a'i set hyfryd unigol. Act pennawd y noson oedd band tad ac wncwl Osian, sef Ail Symudiad! Wrth ddathlu 40 mlynedd yn 2018, dyma oedd eu gig olaf y flwyddyn! Ac aethant allan gyda bang. Diolch i bawb a ymunodd â ni am y noson arbennig hon. Rydym eisoes wedi cael pobl yn gofyn i gynnal gig tebyg Nadolig nesaf, felly cadwch lygad mas am [...]

Uncategorized|

What a great night at Crwst!

In mid-October, we hosted our very first live music night at Crwst! We were excited to have award-winning Emily Barker accompanied by Lukas Drinkwater headlining the night with support from local singer songwriters Lowri Evans and Lee Mason. After returning from US, we were lucky to catch Emily just before she headed off to Ireland as part of her tour! The evening was a great success and we received fantastic reviews for both the music and event itself. It was a wonderful night of food, socialising and music to kick off our gig calendar. We can’t wait to host [...]

Uncategorized|