Roedd ail gig Crwst yn un arbennig iawn. Gydag Osian o gefndir cerddorol, cawsom noson Nadoligaidd o gerddoriaeth Gymreig a gynhaliwyd gan ei deulu! I gychwyn y noson oedd cyfnither Osian, Einir Dafydd, a’i set hyfryd unigol. Act pennawd y noson oedd band tad ac wncwl Osian, sef Ail Symudiad! Wrth ddathlu 40 mlynedd yn 2018, dyma oedd eu gig olaf y flwyddyn! Ac aethant allan gyda bang.

Diolch i bawb a ymunodd รข ni am y noson arbennig hon. Rydym eisoes wedi cael pobl yn gofyn i gynnal gig tebyg Nadolig nesaf, felly cadwch lygad mas am fwy o wybodaeth!