Croeso i Noson Nadolig cyntaf Crwst! Dewch i ymuno â ni ar nos Sul, 23ain o Ragfyr am noson Nadoligaidd! Pa ffordd well o dreulio nos Sul na chael hwyl gyda ffrindiau a theulu yn Crwst. Bydd y ‘mulled wine’ yn llifo, goleuadau Nadolig yn ‘twinclo’ a cherddoriaeth yn chwarae … Bydd hefyd ychydig o stondinau crefft a chynhyrchwyr lleol am siopa Nadolig munud olaf! Noson berffaith i’ch rhoi yn hwyliau’r ŵyl gyda digon o fwyd i’w mwynhau.

Drysau’n agor am 4yh, gorffeniad bwyd am 7:30yh a byddwn yn cau am 8yh!

Welcome to Crwst’s first Christmas Night! Come and join us on Sunday evening, 23rd of December for a night of festivities! What better way to spend a Sunday evening than getting merry with friends & family at Crwst! The mulled wine will be flowing, Christmas lights twinkling and music playing… You will also find a few craft and local producer stalls for some last-minute Christmas shopping!  A perfect evening to get you in the festive mood with plenty of grub to enjoy.

Doors open at 4pm, food finish at 7:30pm and we close at 8pm!